vp2

Ekonomiska fördelar

Värmepumpens ekonomiska fördelar

Primära anledningen till att skaffa en värmepump till ditt hem är givetvis att det innebär besparing av uppvärmningskostnader. Beroende på vilken pump som passar ditt hus allra bäst kan du sänka dina kostnader med upp till 70% jämfört med om du använder andra uppvärmningslösningar. Givetvis är detta en positiv förändring att genomföra då det i dagens samhälle givetvis är viktigt att kapa kostnader på så många ställen man kan. Att skaffa är värmepump är dock som med mycket annat i våra liv en investering som kräver omtanke och en hel del objektivitet. En mängd olika faktorer behöver tas i beaktande när man ska ta beslut angående vilken pump som passar bäst. Det första man behöver veta är att typen av värmepump beror till största del på de geografiska förutsättningarna för byggnaden man önskar installera den i. En del pumpar är byggda för att hämta energi från en relativt ovanlig källa, vilket är fallet för sjövattenvärmepumpen som hämtar sin värme från närliggande vattendrag som inte fryser under vinterhalvåret. Det innebär att det är relativt få byggnader som kan dra nytta av sjövattenvärmepumpen om man ställer det i relation till hur många byggnader som kan utnyttja vanligare pumpar. Den vanligaste värmepumpen är frånluftvärmepumpen som helt enkelt fungerar genom att överföra värme som lämnar via ventilationssystemet och återför den till husets värmesystem. Det är också den billigaste typen då den inte kräver specialdesign för att omvandlare värme från mer avancerade värmekällor. En annan enkel och billig variant är komfortvärmepumpen, som fungerar genom att omvandla värme från uteluft och föra in den till värmesystemet. Anledningen till att denna lösning är billig är för att den passar i stort sett alla byggnader och hus och kan därför massproduceras i större utsträckning än de som kräver specifika värmekällor. Vid massproduktion sjunker marginalkostnaden och därmed kan man erbjuda kunden ett bättre pris.

Gemensamma aspekter och begränsningar

Det finns utöver dessa olika versioner baserade på liknande konstruktion men med modifieringar, exempelvis luft-vattenvärmepumpen som skiljer sig genom att den är kopplad till ett vattenburet värmesystem. Pumparna har dock den interna konstruktionen gemensamt. Denna utgörs av kompressorprocessen som multiplicerar energieffekten så att det som kommer ut är mer än vad som behöver föras in, vilket gör att pumpen i sig blir ekonomiskt lönsam. För att processen ska fungera krävs komponenterna strypanordning, kondensor, kompressor och förångare. Det är absolut fördelaktigt oavsett vilken pump man väljer att installera. Det är däremot ofta inte tillräckligt för att täcka hela energibehovet för ett hushåll. Detta grundar sig på att många pumpar är känsliga för olika faktorer såsom utetemperatur och planlösning. Ofta är det därför bäst att kombinera uppvärmningen med någon annan lösning. Vanligt är att man låter elnätet utgöra komplement när förutsättningarna för pumpen är som sämst, vilket föga förvånande ofta är under vinterhalvåret på grund av kylan. Man kan också dra nytta av sin gamla uppvärmningslösning, oavsett om det är oljepanna eller pelletspanna. Ett annat sätt är att installera varmvattenberedare till tappvarmvattnet, då detta oftast är det som kräver mest uppvärmningsresurser.

Valet av den rätta pumpen

Det är givetvis ett stort beslut att investera i en ny uppvärmningslösning då det trots allt tar en del tid innan den verkligen lönar sig. I detta fall vill man givetvis inte välja fel pump som inte är optimal för det egna hemmet. I detta fall kan man vända sig till de företag som sysslar med värmepumpsinstallation. Dessa är vanligen mer än glada att ge råd och instruktioner angående vilken pump som passar för specifika förutsättningar, då det ökar chansen för dem att göra en affär. Det är givetvis bra att utnyttja denna möjlighet då dessa företag har en enorm upparbetad kunskap och erfarenhet angående värmepumpsområdet.