Etikettarkiv: Pumpar

vp1

Värmepumpars användningsområden

Värmepumpars användningsområden

Alla hushåll har ett uppvärmningsbehov i syfte att göra byggnaden attraktivare att vistas i. Trots dagens moderna byggnadsteknik med olika isoleringslösningar finns ännu inte möjlighet att frångå uppvärmningssystem. I framtiden finns förhoppningar att kunna sköta uppvärmning helt och hållet med hjälp av solcellsplattor. Tanken är att solcellsplattor installeras på taket till byggnaden och att den uppsamlade energin kan lagras i batterier, för att sedermera täcka byggnadens uppvärmnings- och energibehov. I dagsläget är vi dock fortfarande beroende av de mer traditionella uppvärmningslösningarna. Dessa utgörs av många olika alternativ med både för och nackdelar. Uppvärmningen kan exempelvis ske genom oljeeldning, som fungerar genom att man installerar en oljetank och en oljepanna. Man köper alltså in ett lager olja som förvaras i tanken i väntan på att förbrännas i pannan, som sedermera producerar värme som leds runt om i huset. Man kan redan i dagsläget använda sig av elnätet för att värma hushållet, men det är i regel förknippat med höga kostnader som man i framtiden hoppas kunna minska med billig solcellskraft. En effektiv lösning i dagsläget är olika typer av tekniska anordningar som går under benämningen värmepump och har till uppgift att transportera värme från kalla till varma platser. Dessa anordningars värde ligger i att de har relativt hög verkningsgrad, vilket innebär att effekten i det som kommer ut från pumpen är mycket mer än vad som skickades in, i vissa fall upp till fem gånger mer. Enkelt uttryckt är en värmepump motsatsen till en kylanläggning då tekniken som används i båda maskiner är i stort sett identiska. I båda krävs tillgången till en drivkälla och en energikälla. Den vanligaste energikällan till värmepumpar är kall uteluft, som genom omarbetning komprimeras och transporteras till en annan plats. Sammanfattat återvinner pumpen en del av värmen från uteluften och komprimerar denna för att sedermera förflytta den inomhus, där den då används till att värma upp huset.

Olika typer av värmepumpars funktion

Komfortvärmepumpen funkar genom transportera värme från uteluften och föra den vidare inomhus, Luft-vattenvärmepumpen har en liknande konstruktion men skiljer sig i att den överför den uppsamlade värmen och applicerar det i det vattenburna systemet. Bergvärmepumpen som är den för gemene man mest kända värmepumpen utvinner värmeenergi från grundvattnet, ytjordvärmepumpen samlar värme från marken och sjövattenvärmepump utvinner värme ur sjöar och vattendrag som inte fryser under vinterhalvåret, då detta givetvis hade inneburit ett problem i form av att systemet varit obrukbart under denna årstid. Den billigaste och enklaste formen av pumpar utgörs av frånluftsvärmepumpen som helt enkelt syftar till att återvinna varmluft som lämnar husets ventilationssystem och att därefter återanvända den i det centrala värmesystemet. Värmepumpar kan visserligen innebära stora besparingar men nackdelen är att de sällan har kapacitet nog att försörja det totala värmebehovet för byggnaden, särskilt under perioder då det är extra kallt. På grund av denna kompletterar man ofta pumpen med en elpatron alternativt låter man elnätet stå för en viss del av uppvärmningen. På så sätt kan man trots allt spara en hel del pengar än om man använde exempelvis oljeeldning, för att inte tala om de miljömässiga fördelarna. Då oljeförbränning utgör en av de största miljöfarorna är det således mycket fördelaktigt om en majoritet av hushållen övergår från oljeeldning till värmepumpar och andra alternativa miljövänliga metoder. Vilken pump som passar den specifika individen beror på många olika variabler. På grund av att pumparna har olika värmekällor är det tillgången till dessa som är den enskilt viktigaste avgörande faktorn. Beroende på skillnader av detta slag kommer det således också skilja en hel del i pris beroende på typ av värmepump.
Vissa pumpar kräver till exempel öppen planlösning och andra får extremt svårt att uppta värme ju kallare det blir. För att veta vilken pump som passar bäst till just ditt hus är det därför bäst att rådfråga återförsäljare.

A-energi Värmepumpar | A-energi Produkter | Rotek Lund