Etikettarkiv: Värme

vp2

Ekonomiska fördelar

Värmepumpens ekonomiska fördelar

Primära anledningen till att skaffa en värmepump till ditt hem är givetvis att det innebär besparing av uppvärmningskostnader. Beroende på vilken pump som passar ditt hus allra bäst kan du sänka dina kostnader med upp till 70% jämfört med om du använder andra uppvärmningslösningar. Givetvis är detta en positiv förändring att genomföra då det i dagens samhälle givetvis är viktigt att kapa kostnader på så många ställen man kan. Att skaffa är värmepump är dock som med mycket annat i våra liv en investering som kräver omtanke och en hel del objektivitet. En mängd olika faktorer behöver tas i beaktande när man ska ta beslut angående vilken pump som passar bäst. Det första man behöver veta är att typen av värmepump beror till största del på de geografiska förutsättningarna för byggnaden man önskar installera den i. En del pumpar är byggda för att hämta energi från en relativt ovanlig källa, vilket är fallet för sjövattenvärmepumpen som hämtar sin värme från närliggande vattendrag som inte fryser under vinterhalvåret. Det innebär att det är relativt få byggnader som kan dra nytta av sjövattenvärmepumpen om man ställer det i relation till hur många byggnader som kan utnyttja vanligare pumpar. Den vanligaste värmepumpen är frånluftvärmepumpen som helt enkelt fungerar genom att överföra värme som lämnar via ventilationssystemet och återför den till husets värmesystem. Det är också den billigaste typen då den inte kräver specialdesign för att omvandlare värme från mer avancerade värmekällor. En annan enkel och billig variant är komfortvärmepumpen, som fungerar genom att omvandla värme från uteluft och föra in den till värmesystemet. Anledningen till att denna lösning är billig är för att den passar i stort sett alla byggnader och hus och kan därför massproduceras i större utsträckning än de som kräver specifika värmekällor. Vid massproduktion sjunker marginalkostnaden och därmed kan man erbjuda kunden ett bättre pris.

Gemensamma aspekter och begränsningar

Det finns utöver dessa olika versioner baserade på liknande konstruktion men med modifieringar, exempelvis luft-vattenvärmepumpen som skiljer sig genom att den är kopplad till ett vattenburet värmesystem. Pumparna har dock den interna konstruktionen gemensamt. Denna utgörs av kompressorprocessen som multiplicerar energieffekten så att det som kommer ut är mer än vad som behöver föras in, vilket gör att pumpen i sig blir ekonomiskt lönsam. För att processen ska fungera krävs komponenterna strypanordning, kondensor, kompressor och förångare. Det är absolut fördelaktigt oavsett vilken pump man väljer att installera. Det är däremot ofta inte tillräckligt för att täcka hela energibehovet för ett hushåll. Detta grundar sig på att många pumpar är känsliga för olika faktorer såsom utetemperatur och planlösning. Ofta är det därför bäst att kombinera uppvärmningen med någon annan lösning. Vanligt är att man låter elnätet utgöra komplement när förutsättningarna för pumpen är som sämst, vilket föga förvånande ofta är under vinterhalvåret på grund av kylan. Man kan också dra nytta av sin gamla uppvärmningslösning, oavsett om det är oljepanna eller pelletspanna. Ett annat sätt är att installera varmvattenberedare till tappvarmvattnet, då detta oftast är det som kräver mest uppvärmningsresurser.

Valet av den rätta pumpen

Det är givetvis ett stort beslut att investera i en ny uppvärmningslösning då det trots allt tar en del tid innan den verkligen lönar sig. I detta fall vill man givetvis inte välja fel pump som inte är optimal för det egna hemmet. I detta fall kan man vända sig till de företag som sysslar med värmepumpsinstallation. Dessa är vanligen mer än glada att ge råd och instruktioner angående vilken pump som passar för specifika förutsättningar, då det ökar chansen för dem att göra en affär. Det är givetvis bra att utnyttja denna möjlighet då dessa företag har en enorm upparbetad kunskap och erfarenhet angående värmepumpsområdet.

vp1

Värmepumpars användningsområden

Värmepumpars användningsområden

Alla hushåll har ett uppvärmningsbehov i syfte att göra byggnaden attraktivare att vistas i. Trots dagens moderna byggnadsteknik med olika isoleringslösningar finns ännu inte möjlighet att frångå uppvärmningssystem. I framtiden finns förhoppningar att kunna sköta uppvärmning helt och hållet med hjälp av solcellsplattor. Tanken är att solcellsplattor installeras på taket till byggnaden och att den uppsamlade energin kan lagras i batterier, för att sedermera täcka byggnadens uppvärmnings- och energibehov. I dagsläget är vi dock fortfarande beroende av de mer traditionella uppvärmningslösningarna. Dessa utgörs av många olika alternativ med både för och nackdelar. Uppvärmningen kan exempelvis ske genom oljeeldning, som fungerar genom att man installerar en oljetank och en oljepanna. Man köper alltså in ett lager olja som förvaras i tanken i väntan på att förbrännas i pannan, som sedermera producerar värme som leds runt om i huset. Man kan redan i dagsläget använda sig av elnätet för att värma hushållet, men det är i regel förknippat med höga kostnader som man i framtiden hoppas kunna minska med billig solcellskraft. En effektiv lösning i dagsläget är olika typer av tekniska anordningar som går under benämningen värmepump och har till uppgift att transportera värme från kalla till varma platser. Dessa anordningars värde ligger i att de har relativt hög verkningsgrad, vilket innebär att effekten i det som kommer ut från pumpen är mycket mer än vad som skickades in, i vissa fall upp till fem gånger mer. Enkelt uttryckt är en värmepump motsatsen till en kylanläggning då tekniken som används i båda maskiner är i stort sett identiska. I båda krävs tillgången till en drivkälla och en energikälla. Den vanligaste energikällan till värmepumpar är kall uteluft, som genom omarbetning komprimeras och transporteras till en annan plats. Sammanfattat återvinner pumpen en del av värmen från uteluften och komprimerar denna för att sedermera förflytta den inomhus, där den då används till att värma upp huset.

Olika typer av värmepumpars funktion

Komfortvärmepumpen funkar genom transportera värme från uteluften och föra den vidare inomhus, Luft-vattenvärmepumpen har en liknande konstruktion men skiljer sig i att den överför den uppsamlade värmen och applicerar det i det vattenburna systemet. Bergvärmepumpen som är den för gemene man mest kända värmepumpen utvinner värmeenergi från grundvattnet, ytjordvärmepumpen samlar värme från marken och sjövattenvärmepump utvinner värme ur sjöar och vattendrag som inte fryser under vinterhalvåret, då detta givetvis hade inneburit ett problem i form av att systemet varit obrukbart under denna årstid. Den billigaste och enklaste formen av pumpar utgörs av frånluftsvärmepumpen som helt enkelt syftar till att återvinna varmluft som lämnar husets ventilationssystem och att därefter återanvända den i det centrala värmesystemet. Värmepumpar kan visserligen innebära stora besparingar men nackdelen är att de sällan har kapacitet nog att försörja det totala värmebehovet för byggnaden, särskilt under perioder då det är extra kallt. På grund av denna kompletterar man ofta pumpen med en elpatron alternativt låter man elnätet stå för en viss del av uppvärmningen. På så sätt kan man trots allt spara en hel del pengar än om man använde exempelvis oljeeldning, för att inte tala om de miljömässiga fördelarna. Då oljeförbränning utgör en av de största miljöfarorna är det således mycket fördelaktigt om en majoritet av hushållen övergår från oljeeldning till värmepumpar och andra alternativa miljövänliga metoder. Vilken pump som passar den specifika individen beror på många olika variabler. På grund av att pumparna har olika värmekällor är det tillgången till dessa som är den enskilt viktigaste avgörande faktorn. Beroende på skillnader av detta slag kommer det således också skilja en hel del i pris beroende på typ av värmepump.
Vissa pumpar kräver till exempel öppen planlösning och andra får extremt svårt att uppta värme ju kallare det blir. För att veta vilken pump som passar bäst till just ditt hus är det därför bäst att rådfråga återförsäljare.

A-energi Värmepumpar | A-energi Produkter | Rotek Lund